BEAMSTART Logo

Yograj Libang

CEO/Founder ServiceAll Pvt.Ltd

About Yograj Libang

नेपाल एक कृषि प्रधान देश भएको भएता पनि, कृषि Ecosystem नभएको कारण कृषक तथा कृषिजन्य वस्तुहरू उपभोग गर्ने उपभोक्ताहरू मर्कामा परिरहेका छन्। उचित मूल्य व्यवस्थापन गर्न कृषक र खुद्रा व्यापारीहरु सँगको दूरी कम गरेर कृषिजन्य वस्तुहरूको व्यवस्थापन राम्रो सँग गर्दै कृषकहरुलाई हौसला दिनको लागि हामी प्रयास गर्नेछौं। हाल ६०% कृषिजन्य वस्तुहरु भारतबाट आयातित हुँदा नेपालको २५ अर्ब भन्दा धेरै बार्षिक रूपमा कृषि व्यापार घाटा भइरहेकोछ। यसको मुख्य कारण कृषिजन्य बस्तुहरुको राम्रो बजार व्यवस्थापन हुन नसक्नु नै हो। यही व्यवस्थापन लागि मध्यनजर गर्दै कृषकहरू र उपभोक्ताहरुलाई सहजता र हौसला दिनलाई कुनै न कुनै क्षेत्रले यस कदम चाल्न जरुरी भएकोले यस समस्या समाधानमा जोड दिदै सेवा र व्यापार दुवैलाई अगाडि बढाउनका लागि ServiceAll Agricultural Concept अगाडी ल्याएको हो।

वर्तमान परिस्थतिमा कृषकहरुलाई उचित मूल्य नपाउनु नै कृषकहरुको मनोबल घट्नुको कारण रहेको अध्ययन बाट थाहा हुन्छ। विचलैया हरुको हावी हुनु र कृषिजन्य सामग्री कृषक बाट उपभोक्ता सम्म पुग्दा १००% देखि ६००% सम्म मूल्यमा अन्तर देखिएको छ। मुख्यतः कृषक र उपभोक्ताहरुलाई सहुलियत र सहज कृषिजन्य वस्तुहरूको सहज आपूर्तिको लागि यस कदम अपरिहार्य छ।

तपाईंहरुलाई कस्तो लाग्छ आफ्नो अमूल्य सुझाव र सललाह हरु दिनु होला।
धन्यवाद।
On this Concept, i have a plan to do it possible. And im doing this experiment Minimum Viable Product(MVP) with village sector, i want to make it wide with whole country, need to cover all of districts, municipalitys, wards all areas. For that need some more Capital fund to rise,
If anyone interested to solve this problem and involve with me on this journey to grow up together, need some Investors or business partners.
If you have creative ideas or you can think creatively for our nation. Please contact me for more details.
Regards,
YOGRAJ LIBANG
Email: info.servgiceally@gmail.com
Mobile:9810141593
Or direct Message me on facebook/Imo/Viber/WhatsApp
*If you can't invest or become a partner, please share it for reach other*


Work & Companies

ServiceAll Agricultural Collector & Supplier

Nepal

नेपाल एक कृषि प्रधान देश भएको भएता पनि, कृषि Ecosystem नभएको कारण कृषक तथा कृषिजन्य वस्तुहरू उपभोग गर्ने उपभोक्ताहरू मर्कामा परिरहेका छन्। उचित मूल्य व्यवस्थापन गर्न कृषक र खुद्रा व्यापारीहरु सँगको दूरी कम गरेर कृषिजन्य वस्तुहरूको व्यवस्थापन राम्रो सँग गर्दै कृषकहरुलाई हौसला दिनको लागि हामी प्रयास गर्नेछौं। हाल ६०% कृषिजन्य वस्तुहरु भारतबाट आयातित हुँदा नेपालको २५ अर्ब भन्दा धेरै बार्षिक रूपमा कृषि व्यापार घाटा भइरहेकोछ। यसको मुख्य कारण कृषिजन्य बस्तुहरुको राम्रो बजार व्यवस्थापन हुन नसक्नु नै हो। यही व्यवस्थापन लागि मध्यनजर गर्दै कृषकहरू र उपभोक्ताहरुलाई सहजता र हौसला दिनलाई कुनै न कुनै क्षेत्रले यस कदम चाल्न जरुरी भएकोले यस समस्या समाधानमा जोड दिदै सेवा र व्यापार दुवैलाई अगाडि बढाउनका लागि ServiceAll Agricultural Concept अगाडी ल्याएको हो। वर्तमान परिस्थतिमा कृषकहरुलाई उचित मूल्य नपाउनु नै कृषकहरुको मनोबल घट्नुको कारण रहेको अध्ययन बाट थाहा हुन्छ। विचलैया हरुको हावी हुनु र कृषिजन्य सामग्री कृषक बाट उपभोक्ता सम्म पुग्दा १००% देखि ६००% सम्म मूल्यमा अन्तर देखिएको छ। मुख्यतः कृषक र उपभोक्ताहरुलाई सहुलियत र सहज कृषिजन्य वस्तुहरूको सहज आपूर्तिको लागि यस कदम अपरिहार्य छ। तपाईंहरुलाई कस्तो लाग्छ आफ्नो अमूल्य सुझाव र सललाह हरु दिनु होला। धन्यवाद। On this Concept, i have a plan to do it possible. And im doing this experiment Minimum Viable Product(MVP) with village sector, i want to make it wide with whole country, need to cover all of districts, municipalitys, wards all areas. For that need some more Capital fund to rise, If anyone interested to solve this problem and involve with me on this journey to grow up together, need some Investors or business partners. If you have creative ideas or you can think creatively for our nation. Please contact me for more details. Regards, YOGRAJ LIBANG Email: info.servgiceally@gmail.com Mobile:9810141593 Or direct Message me on facebook/Imo/Viber/WhatsApp *If you can't invest or become a partner, please share it for reach other*


Education & Qualifications

No qualifications added yet.

Yograj Libang has not been added any qualifications yet.


Articles, Links, and Press

No articles or coverage yet.

Have a news story to share? Tell us about it.

BEAMSTART is a hub for everything Startups, Entrepreneurship, and Innovation. Connect with a global community of people, and stay updated with the latest news, events, and opportunities.

 

Download the Community App

Connect with the BEAMSTART Entrepreneurship Community from the palm of your hands. Connect with CEOs/Founders, Investors, Business Leaders, and Professionals. Download below to instantly form partnerships and discover opportunities:

PlayStore ButtonAppStore Button

© 2016 - 2021 BEAMSTART. All Rights Reserved (Legal).