BEAMSTART Logo

Vu Hoang

No description added yet.

Work & Companies

Vu Hoang chemical and environmental technology Co., Ltd

Vietnam

Công ty Hóa chất Vũ Hoàng sản xuất và phân phối PAC poly aluminium chloride với tư cách công ty hóa chất hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi luôn cam kết trách nhiệm đối với môi trường và khách hàng của chúng tôi Contact Us :- Lot H1-2, Dai Dong Hoan Son Industrial Park Tien Du District Bac Ninh Province 790000 +84 024 3382 9999

BEAMSTART is a Global Community and News Portal for Entrepreneurship. We cover the latest news and bring together a global network of CEOs/founders, Investors, Business Leaders, and Professionals.

 

Download the Community App

Connect with the BEAMSTART Entrepreneurship Community from the palm of your hands. Connect with CEOs/Founders, Investors, Business Leaders, and Professionals. Download below to instantly form partnerships and discover opportunities:

PlayStore ButtonAppStore Button

© 2016 - 2021 BEAMSTART. All Rights Reserved (Legal).