Công ty Deveerich

CÔNG TY TNHH DV Deveerich là công ty chuyên tổ chức các hội thảo, khóa học và tư vấn doanh nghiệp về tài chính, đầu tư, kinh doanh, marketing. Các chương trình hội thảo, khóa học công ty tổ chức với chuyên đề có tính ứng dụng thực tế cao với các diễn giả hàng đầu Việt Nam. Deveerich là công ty tổ chức các chương trình đào tạo tại Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư và làm giàu. Các chương trình hội thảo, khóa học nhằm giúp các doanh nghiệp nâng cao doanh thu, lợi nhuận – giúp các cá nhân nâng cao kỹ năng kinh doanh, đầu tư, quản lý tài chính, tiếp cận các kênh về marketing nhằm nâng cao chỉ số thông minh tài chính cũng như bán hàng để đạt được sự giàu có hơn nữa trong cuộc sống.

Vietnam 0 jobs available

About Công ty DeveerichNo details added yet.

Founders & Key PeopleNo founders added yet.

Funding RaisedNo funding information added yet.

News & PressNo press / links added yet.

Year Founded

Not Specified

Company Size

Not Specified

Jobs Available

No Open Positions

Funding Raised

Not Specified

Email

Phone

Not Available

Socials

Công ty Deveerich is based in Vietnam

More Companies

Saloniz - Refine Beauty

Booking App for Beauty service

DRIVE agency

Digital and data driven agency

AG Seafood

Supplying live mud crabs

Enkulu

A platform that helps people learn and teach everything

Tezos Southeast Asia

Tezos Southeast Asia (“TSA”) is an independent non-profit organization based in Singaporededicated to promoting Tezos blockchain in Southeast Asia. Tezos is a world-leadingblockchain technology which offers a platform for smart contracts and decentralisedapplications. TSA seeks to empower individuals and entities within the region to create adecentralised digital commonwealth. TSA has dedicated itself to further develop the regionalTezos community and advance the project globally through education, R&D and partnerships.  

BEAMSTART is a hub for everything Startups, Entrepreneurship, and Innovation. Connect with a global community of people, and stay updated with the latest startup jobs, news, and discussions.

 
© 2016 - 2022 BEAMSTART. All Rights Reserved (Legal).