BEAMSTART

Nikolaos Gorgotsias

Greece


Gerasimos Tzamarelos

CEO of KEAK.GR


Anthi Merkuri

Greece


Nektarios Roussos

Interior designer


Theodor

Founder


Theodoros Kerasidis

CEO & Founder at Stevva Plus


Sevasti Gkouzou

Entrepreneur


Load More

Messages

Feed

Connect

Profile